Danh mục: Vi sinh môi trường

SVI – CHỈ SỐ THỂ TÍCH BÙN

SVI viết tắt của Sludgen Volume Index, có nghĩa là chỉ số thể tích bùn. Thông số này được dùng để đánh giá khả năng lắng của bùn sinh học tại bể lắng 2. Đây …

Chỉ số SVI ( Sludge Volume index )

SVI ( Sludge Volume iudex ) là chỉ số thể tích bùn. Là chỉ tiêu để đánh giá khả năng lắng của bùn hoạt tính trong bể lắng vi sinh và là chỉ tiêu phản …