Lưu trữ Danh mục: Xử lý nước thải

Hệ thống tạo bông kết tủa siêu tốc

Khái quát công nghệLà hệ thống tạo bông kết tủa cao tốc vừa giảm diện [...]

Màng MBR dùng trong xử lý nước thải

Màng MBR dùng trong xử lý nước thải là vật liệu cho phép một số [...]

Màng Mitsubishi trong xử lý nước thải quy mô phòng thí nghiệm.

Màng Mitsubishi trong xử lý nước thải quy mô phòng thí nghiệm. Nghiên cứu được [...]

Phương pháp Sinh học Kỵ khí dòng chảy ngược (UASB) trong xử lý nước thải Thuộc Da.

Nguyên tắc xử lý kỵ khí : Việc xử lý nước thải thuộc da bằng [...]