Phương Pháp xử lý nước thải Y Tế

Qua kinh nghiệm và nhiều lần phân tích nước thải tại các cơ sở y tế khác nhau,  nhận thấy nước thải từ bệnh viên, phòng khám chứa nhiều nhất là các vi sinh vật gây bệnh, các hóa chất độc hại và các đồng vị phóng xạ. Các bước tiến hành xử lý nước … Đọc tiếpPhương Pháp xử lý nước thải Y Tế

Kế hoạch bảo vệ môi trường (KH BVMT)

Kế hoạch bảo vệ môi trường (KH BVMT) là hồ sơ môi trường tương tự như Đánh giá tác động môi trường. Là việc phân tích, dự báo các tác động của dự án đầu tư đến môi trường để đưa ra biện pháp bảo vệ môi trường, mà các doanh nghiệp phải thực hiện … Đọc tiếpKế hoạch bảo vệ môi trường (KH BVMT)

Lập sổ chủ nguồn Chất thải nguy hại

Sổ đăng ký chủ nguồn chất thải nguy hại (CTNH) là hồ sơ mà các doanh nghiệp đã hoạt động trên 1 năm có hoạt động phát sinh chất thải nguy hại phải đăng ký với Sở Tài nguyên và Môi trường để được cấp phép kinh doanh, thực hiện vận chuyển và xử lý … Đọc tiếpLập sổ chủ nguồn Chất thải nguy hại

Giấy phép xả thải vào nguồn nước

Giấy phép xả thải vào nguồn nước là quá trình phân tích, đánh giá, ảnh hưởng của nước thải đến môi trường nước (ở đây chính là nguồn tiếp nhận). Từ đó, có thể đề ra các phương pháp quản lý, giải pháp công nghệ nhằm đảm bảo nước thải trước khi xả vào nguồn … Đọc tiếpGiấy phép xả thải vào nguồn nước

Các hồ sơ và thủ tục môi trường trong Y Tế

Ngành Y Tế với tính chất công việc đặc thù, dẫn đến các quy định về môi trường đối với Y Tế luôn nghiêm ngặt và nhiều hơn các ngành còn lại. Qua hình trên, ta có thể thấy 1 cơ sở Y Tế phải trải qua 3 giai đoạn lập hồ sơ môi trường. … Đọc tiếpCác hồ sơ và thủ tục môi trường trong Y Tế

Tổng quát về hồ sơ môi trường

Một doanh nghiệp muốn đi vào hoạt động, ngoài những yếu tố chủ quan từ phía doanh nghiệp (vốn, nguồn nhân lực, địa điểm hoạt động…) còn cần các yếu tố khách quan khác từ bên ngoài – Đặc biệt là giấy tờ pháp lý. Bên cạnh các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, … Đọc tiếpTổng quát về hồ sơ môi trường