Phương pháp xử lý Nito trong nước

Có nhiều phương pháp xử lý Nito trong nước thải. Mỗi phương pháp đều có ưu và nhược điểm riêng, nên không thể nói phương pháp nào là tốt nhất. Nito trong nước thải tồn tại ở những dạng nào? Chúng ta nên chia làm 2 nhóm: vô cơ và hữu cơ. Nito vô cơ … Đọc tiếpPhương pháp xử lý Nito trong nước

Cải tạo nước thải sinh hoạt 30m3/ngày của tòa nhà

I. Giới thiệu hệ thống xử lý nước thải hiện tại  Hệ thống xử lý nước thải của tòa nhà HCMC đã và đang hoạt động với công suất 30m3/ngày.đêm . Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt của toàn bộ tòa nhà trước khi vào cống thoát nước chung của thành phố. Tiêu … Đọc tiếpCải tạo nước thải sinh hoạt 30m3/ngày của tòa nhà

Phương pháp khử Nitơ ra khỏi nước

Phương pháp bay hơi theo định luận henry: Amoni ở trong nước tồn tại dưới dạng cân bằng: NH4+ <=> NH3(khí hoà tan) + H+ với pKa = 9,5 Như vậy, ở pH gần 7 chỉ có một lượng rất nhỏ amoniac khí so với amoni. Nếu ta nâng pH tới 9,5 tỷ lệ [NH3]/[NH4+] … Đọc tiếpPhương pháp khử Nitơ ra khỏi nước

Xử lý Amoni trong nước thải sinh hoạt

Amoni trong nước thải là 1 chỉ tiêu ô nhiễm trong QCVN 14:2008/BTNMT . Đây là 1 chi tiêu ô nhiễm trong nước thải khác với chỉ tiêu Nito tổng, các bạn có thể xem cách xử lý nito trong nước thải sinh hoạt nha . Xử lý Amoni trong nước thải là việc nitrat … Đọc tiếpXử lý Amoni trong nước thải sinh hoạt