Phương pháp xử lý Nito trong nước

Có nhiều phương pháp xử lý Nito trong nước thải. Mỗi phương pháp đều có ưu và nhược điểm riêng, nên không thể nói phương pháp nào là tốt nhất. Nito trong nước thải tồn tại ở những dạng nào? Chúng ta nên chia làm 2 nhóm: vô cơ và hữu cơ. Nito vô cơ … Đọc tiếpPhương pháp xử lý Nito trong nước

Phương pháp khử Nitơ ra khỏi nước

Phương pháp bay hơi theo định luận henry: Amoni ở trong nước tồn tại dưới dạng cân bằng: NH4+ <=> NH3(khí hoà tan) + H+ với pKa = 9,5 Như vậy, ở pH gần 7 chỉ có một lượng rất nhỏ amoniac khí so với amoni. Nếu ta nâng pH tới 9,5 tỷ lệ [NH3]/[NH4+] … Đọc tiếpPhương pháp khử Nitơ ra khỏi nước

Xử lý nito trong nước thải và các phương pháp

1. Trạng thái tồn tại của Nitơ trong nước thải: Trong nước thải, các hợp chất của nitơ tồn tại dưới 3 dạng: các hợp chất hữu cơ, amoni và các hợp chất dạng ôxy hoá (nitrit và nitrat).Trong nước thải sinh hoạt nitơ tồn tại dưới dạng vô cơ (65%) và hữu cơ (35%). … Đọc tiếpXử lý nito trong nước thải và các phương pháp