Bản quyền

Các bài viết của Giaiphapmoitruong.Net được chia sẻ với các điều khoản có trong giấy phép Creative Commons Ghi nhận công của tác giả

Để tránh xảy ra tranh chấp không đáng có, chúng tôi xin có một vài điều ngắn liên quan đến bản quyền nội dung tại Giaiphapmoitruong.Net  nếu bạn có dự định phát hành tại website khác.

Quy định chia sẻ bài viết

Giaiphapmoitruong.Net giữ bản quyền toàn bộ nội dung tại website và hoàn toàn chịu trách nhiệm bản quyền của bài viết.
Bạn không được phép sử dụng nội dung trên Giaiphapmoitruong.Net vào mục đích thương mại như in ấn, lưu hành cho nhân viên/khách hàng.
Bạn được phép sử dụng lại nhưng không được tự ý chỉnh sửa nội dung, câu văn để tránh gây hiểu lầm cho người đọc.
Mọi hành động sử dụng lại đều phải được ghi rõ ràng Nguồn bài viết từ  Giaiphapmoitruong.Net

Thân ái,