Sổ tay vi sinh xử lý nước thải

I. Ngành xử lý nước thải Khái quát ngành xử lý nước thải Xử lý nước thải bằng công nghệ vi sinh II. Vi sinh xử lý nước thải Khái niệm

Chế phẩm sinh học- men vi sinh xử lý nước thải
Men vi sinh xử lý nước thải sinh hoạt dạng nước
Nuôi cấy vi sinh xử lý nước thải bằng men vi sinh dạng nước

I. Ngành xử lý nước thải

  • Khái quát ngành xử lý nước thải
  • Xử lý nước thải bằng công nghệ vi sinh

II. Vi sinh xử lý nước thải

  • Khái niệm cơ bản
  • Các thuât ngữ và từ viết tắt
  • Các công thức tính toán
  • Các loại vi sinh cơ bản

III. Công nghệ xử lý nước thải bằng phương  pháp vi sinh cho một số ngành cơ bản

  • Nước thải sinh hoạt
  • Nước thải dệt nhuộm
  • Nước thải chăn nuôi
  • Nước thải thủy sản

IV. Các tài liệu tham khảo

COMMENTS

WORDPRESS: 0