Chỉ số SVI ( Sludge Volume index ) Leave a comment

SVI ( Sludge Volume iudex ) là chỉ số thể tích bùn. Là chỉ tiêu để đánh giá khả năng lắng của bùn hoạt tính trong bể lắng vi sinh và là chỉ tiêu phản ánh đặc tính và chất lượng của bùn.

SVI được đo bằng cách cho hỗn hợp bùn và nước vào 1 ống đong hình trụ thể tích 1L(2L). Và không được sử dụng ống đong có đường kính  quá bé, để lắng

Quan sát và đánh dấu mặt phân chia giữa lớp bùn và lớp nước ở trên để tính ra thể tích bùn choán chỗ bằng ml, đồng thời với lấy mẫu lắng, lấy luôn mẫu để xác định nồng độ bùn hoạt tính trong dung dịch tính theo mg/l rồi xác định chỉ số thể tích bùn (SVI)
Theo công thức:

SVI (mL/g)= Thể tích bùn lắng / SS

Đối với những hệ thống khác nhau thì  chỉ số SVI để đánh giá cũng có ít nhiều khác nhau.Tùy thuộc rất nhiều vào công nghệ sử dụng  mà bạn đã chọn mà chỉ số SVI có thể phản ánh mức độ hiệu quả xử lí nước thải.

+ SVI < 100 tốt nhất

+ 100 < SVI < 150 Bình thường

+ 150 < SVI  <250 : Có sự phát triển của vi sinh dạng sợi

+ SVI > 250 : Bùn khó lắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *