SVI – CHỈ SỐ THỂ TÍCH BÙN Leave a comment

SVI viết tắt của Sludgen Volume Index, có nghĩa là chỉ số thể tích bùn. Thông số này được dùng để đánh giá khả năng lắng của bùn sinh học tại bể lắng 2. Đây là một thông số giúp ta điều chỉnh được thiết kế của bể lắng 2. Đồng thời, là chỉ tiêu phản ánh đặc tính và chất lượng của bùn.
1. Cách đo:
SVI được đo bằng cách cho nước thải vào 1 ống đong hình trụ thể tích 2 lít (nếu không có thì có thể sử dụng ống đong 1 lít). Nhưng không được sử dụng ống đong có đường kính miệng quả bé (nếu dử dụng ống đong cơ đường kính miệng quá bè thì hiện tượng lắng sẽ bị cản trở làm sai kết quả đo).
Cụ thể: SVI là thể tích do 1 gram bùn khô choán chỗ tính bằng ml sau khi để dung dịch bùn lắng tĩnh 30 phút trong ống lắng hình trụ khắc độ dung tích 1000ml. Để xác định SVI lấy 1 lít dung dịch bùn ở đầu ra của bể aerotank để lắng 30 phút trong ống lắng thủy tinh hình trụ có khắc độ.
Quan sát và đánh dấu mặt phân chia giữa lớp bùn và lớp nước ở trên để tính ra thể tích bùn choáng chỗ bằng đơn vị là ml. Đồng thời, lấy mẫu lắng, lấy luôn mẫu để xác định nồng độ bùn hoạt tính trong dung dịch tính theo mg/l rồi xác định chỉ số thể tích bùn hoạt tích trong dung dịch tính theo mg/l. Sau đó xác định chỉ số thể tích bùn (SVI) như sau:
SVI (ml/g) = (Thể tích bùn lắng sau 30 phút (ml/l) x 1000)/ MLSS(mg/l)
Trong đó:
MLSS: nồng độ bùn hoạt tính trong dung dịch, thông thường nồng độ bùn hoạt tích trong các nhà máy xử lý nước thải thường dao động từ 50 đến 150.
2. Hiệu suất lắng SVI:
a) SVI < 50 mL/g: potential pinfloc (tiềm ẩn có bông bùn cám).
b) 50 < SVI < 100 mL/g: tốt nhất.
c) 100 < SVI < 150 mL/g: Filament growth (phát triển của vi khuẩn dạng sợi).
d) 150 < SVI < 200 mL/g: Bulking at high flows (bùn nhiều với lưu lượng dòng chảy cao).
e) 200 < SVI < 300 mL/g: Bulking (bùn khó lắng).
f) SVI > 300 mL/g: Severe bulking (bùn dày đặc).
Như vậy: SVI nằm trong khoảng từ 100 đến 200 ml/g là tốt nhất.
Lưu ý: Bùn có SVI càng nhỏ thì lắng càng nhanh và càng đặc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *