muốn bùn 30% bể sinh học

Nhờ Ad đăng giúp Mình đang vận hành bể 1200m3/ngđ. nhưng lượng nước đầu vào chỉ có 600m3/ngđ. Mùa thấp điểm có thể 300-400m3. bể aerotank V = 250m3 n

Chưa lập kế hoạch bảo vệ môi trường
Bể aeroten hệ thống xử lý nước thải chăn nuôi heo
Xử lý nước thải cho mỏ than nhiệt điện

Nhờ Ad đăng giúp
Mình đang vận hành bể 1200m3/ngđ. nhưng lượng nước đầu vào chỉ có 600m3/ngđ. Mùa thấp điểm có thể 300-400m3. bể aerotank V = 250m3 nên lượng bùn trong bể chỉ khoảng 7 – 10%. Bùn lắng nhanh, nước rất trong.
Chủ đầu tư muốn bùn 30% mà lưu lượng tải như thế có đúng không.

COMMENTS

WORDPRESS: 5
 • comment-avatar
  Daniel Phềnh 2 năm ago

  Quan trọng là các thông số đầu ra đạt theo tiêu chuẩn là ok. Tăng lượng bùn lên mà COD đầu vào thấp thì vi sinh cũng không thể tăng.

 • comment-avatar
  Thu Trang 2 năm ago

  lượng bùn sinh ra sẽ tương ứng với lượng cơ chất, bạn không cấp cơ chất thì nó sẽ ko lên, nếu muốn lên thì đem cơ chất cấp cho nó

 • comment-avatar
  Vy LH 2 năm ago

  Bạn có thể giảm cs máy thổi khí lại nhé. Còn muốn bùn tăng thì hơi khó. Phải tăng lượng Cacbon đòng nghĩa bổ sung nguồn bên ngoài vào. Ở đây bạn có thể dùng metanol hoặc etanol. Cân nhắc tính kinh tế mà quyết định nhé bạn.

 • comment-avatar
  Linh Cu 2 năm ago

  Cấp thêm chất bod:n:p cho no…

 • comment-avatar
  Hoang Gia Nguyen 2 năm ago

  Nhìn vi sinh của bạn ít quá. Bạn phải cấp thêm vi sinh vào