Song chắn rác – giỏ lược rác (Screen)

SONG CHẮN RÁC – GIỎ LƯỢC RÁC

1. Mục Đích
Loại chất thải có kích thước lớn, tránh tắc nghẽn bơm, đường ống, kênh dẫn. Bảo đảm an toàn và điều kiện làm việc của toàn hệ thống.
2. Phân Loại Song Chắn Rác
– Theo kích thước khe hở: lớn, trung bình, nhỏ;
– Theo hình dạng : Trống quay, giỏ chắn rác,..
– Theo phương pháp làm sạch: thủ công, cơ giới;
– Theo cách cố định hoặc di động bề mặt song chắn rác.
3. Tiêu Chuẩn Thiết Kế Song Chắn Rác (SCR)
– Vận tốc dòng chảy qua SCR : 0,6 – 1,0 m/s;
– Vận tốc tối ưu qua SCR : 0,6 m/s;
– Vận tốc cực đại qua SCR : 0,75-1,0 m/s ( Tránh đẩy rác qua khe hở của song chắn rác)
– Vận tốc cực tiểu qua SCR : 0,4 m/s ( Tránh phân hủy các chất hữu cơ và lắng cặn.)
– Tổn thất áp suất qua SCR
+ Hệ thống xử lý nước cấp : hL = 0,05 – 0,15 m;
+ Hệ thống xử lý nước thải : hL = 0,10 – 0,40 m.
– Góc nghiêng
+ Thủ công :Góc nghiêng 46 – 60
+ Tự động : Góc nghiêng 75 – 85
– Tổn thất áp suất cực đại : 80

Hình ảnh một số loại song chắn rác dùng trong ngành xử lý nước thải

    1. Song chắn rác ( Đơn giá song chắn rác )

    1. Giỏ lược rác  ( Đơn giá giỏ lược rác )

    1. Lược rác trống quay

    1. Lược rác băng chuyền ( Băng tải)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *