Hệ thống xử lý nước thải công nghiệp

Nước thải của khu công nghiệp gồm hai loại chính: - Nước thải sinh hoạt từ các khu văn phòng. - Nước thải sản xuất từ các nhà máy sản xuất trong k

Xử lý nước thải bằng công nghệ biofor
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt
Hướng dẫn thiết kế hệ thống xử lý nước thải 100m3 bằng công nghệ MBR – P2

Nước thải của khu công nghiệp gồm hai loại chính:

– Nước thải sinh hoạt từ các khu văn phòng.
– Nước thải sản xuất từ các nhà máy sản xuất trong khu công nghiệp.

Đặc tính nước thải sinh hoạt thường là ổn định so với nước thải sản xuất. Nước thải sinh hoạt ô nhiễm chủ yếu bởi các thông số BOD5, COD, SS, Tổng N, Tổng P, dầu mỡ – chất béo. Trong khi đó các thông số ô nhiễm nước thải công nghiệp chỉ xác định được ở từng loại hình và công nghệ sản xuất cụ thể. Nếu không xử lý cục bộ mà chảy chung vào đường cống thoát nước, các loại nước thải này sẽ gây ra hư hỏng đường ống, cống thoát nước.

Vì vậy, yêu cầu chung đối với các nhà máy, xí nghiệp trong các khu công nghiệp cần phải xây dựng hệ thống xử lý nước thải sơ bộ trước khi xả nước thải vào hệ thống thoát nước chung của khu công nghiệp.

Còn tiếp >>>

COMMENTS

WORDPRESS: 0