Kế hoạch bảo vệ môi trường (KH BVMT)

Kế hoạch bảo vệ môi trường (KH BVMT) là hồ sơ môi trường tương tự như Đánh giá tác động môi trường. Là việc phân tích, dự báo các tác động của dự á

Phương Pháp xử lý nước thải Y Tế
Tư vấn đấu thầu, lập hồ sơ mời thầu & đánh giá hồ sơ dự thầu của dự án xử lý nước thải
Hồ sơ môi trường cần thiết cho doanh nghiệp

Kế hoạch bảo vệ môi trường (KH BVMT) là hồ sơ môi trường tương tự như Đánh giá tác động môi trường.

Là việc phân tích, dự báo các tác động của dự án đầu tư đến môi trường để đưa ra biện pháp bảo vệ môi trường, mà các doanh nghiệp phải thực hiện trước khi hoạt động.

Đối tượng phải thực hiện KH BVMT

Các doanh nghiệp sản xuất, có quy mô vừa và nhỏ, nằm ngoài Phụ lục II hoặc thuộc phụ lục IV của Nghị định 18/2015/NĐ-CP.

Xử phạt vi phạm

Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi không có KH BVMT được xác nhận theo quy định.

Quy định xử phạt chi tiết tại Nghị định 155/2016/NĐ-CP

COMMENTS

WORDPRESS: 0