Giá thể vi sinh MBBR – Đệm vi sinh MBBR (mã : DA-MBBR-2510P)

(2 đánh giá của khách hàng)

7,500