Giá thể vi sinh MBBR di động mã DA-MBBR-1510P

7,500