Giá thể vi sinh MBBR di động mã DA-MBBR-1010P

7,500