Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 10m3/ngày.đêm bằng hợp khối FRP(Composite)

320,000,000