Cột composite (FRP) lọc nước 3072

  • Tên cột: Composite 3072
  • Lưu lượng: 8,2 – 12,2 m3/h
  • Kích thước: 750 – 1800 (mm)
  • Xuất xứ : China
  • Công dụng : chứa vật liệu – lọc nước

HOT LINE: 090 131 2207 ( Ms. Vy )