Phương pháp Sinh học Kỵ khí dòng chảy ngược (UASB) trong xử lý nước thải Thuộc Da.

Nguyên tắc xử lý kỵ khí :

Việc xử lý nước thải thuộc da bằng phương pháp kỵ khí là một loạt các quá trình, trong đó vi sinh vật phân hủy sinh học trong trường hợp không có oxy.
Chất ô nhiễm hữu cơ dạng phức tạp, khó phân hủy bị phân hủy thành các chất đơn giản… Trong phản ứng UASB, nước thải cung cấp từ bên dưới tạo ra dòng chảy đi lên duy trì các hạt ở trạng thái lơ lửng.

Các chỉ số chính của sự hình thành bùn hạt và hiệu suất hệ thống là: Tỷ lệ giữa TVSS (Tổng chất rắn lơ lửng dễ bay hơi) và TSS (Tổng chất rắn lơ lửng); chỉ số khối lượng bùn (SVI) và vận tốc dòng chảy.

Tỷ lệ giữa TVSS/TSS đặc trưng cho mức độ của chất hữu cơ liên quan đến vật liệu trơ có trong hạt. SVI là một chỉ số về khả năng lắng của bùn hạt (APHA, 2005). Vận tốc dòng chảy là vận tốc mà nước dâng từ đáy lên phần trên của UASB. Các phản ứng dựa trên UASB đã được chứng minh là thành công một cách hợp lý, mặc dù giảm áp lực, cần rửa ngược và tránh tắc nghẽn là những bất lợi lớn của công nghệ này (Sauthier và cộng sự, 1998).
Đối với bể UASB, theo nghiên cứu của Lefebvre và cộng sự (2006), với nồng độ TDS vào là 71 g/L, hiệu quả loại bỏ COD đạt 78% với OLR 0,5 kg COD m3/d và HRT là 5 ngày.

Rajasimman và cộng sự (2007) đã nghiên cứu hiệu suất của UASB xử lý cả chất rắn (được tạo ra từ thịt) và chất thải lỏng.Trong nghiên cứu này, UASB đã được vận hành ở các mức tải hữu cơ khác nhau trong khoảng 5-12 kg/m3.ngày. Từ kết quả đã nhận thấy rằng hiệu quả loại bỏ COD và BOD lần lượt là 46 – 85% và 65 – 93%. Với việc sử dụng công nghệ kỵ khí dòng chảy ngược cho thấy khả năng khử BOD cao (hơn 81,7%).

Dễ kết hợp với các công trình xử lý khác như bể tự hoại hay bể xử lý hiếu khí. Hệ thống có khả năng thu hồi năng lượng cao từ khí CH4. Hiệu quả loại bỏ chất ô nhiễm trở nên tốt hơn khi thời gian mà vi khuẩn kỵ khí thích nghi với nước thải thuộc da (El-Sheikh và cộng sự, 2011).

Tuy nhiên, vi khuẩn kỵ khí phải đối mặt với khó khăn ở nhiệt độ thấp và bắt đầu hoạt động để thích nghi với loại nước thải mới. Vận hành hệ thống liên tục trong khoảng 60 ngày trước khi tiến hành đo thông số. Hiệu quả thấp trong thời gian nhiệt độ thấp có thể ảnh hưởng đến chất lượng nước thải được xử lý. Quá trình kỵ khí diễn ra chậm hơn quá trình hiếu khí. Quá trình khỏi động cần nhiều thời gian. Theo thời gian hệ thống lọc thường bị tắt nghẽn (El-Sheikh và cộng sự, 2011).

Cần tư vấn xin Liên hệ: Mr. Đức 0909 39 59 58

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐỨC AN ( DUCAN TECH )
Văn phòng: số 8, đường TA15, Tân Thời An, Quận 12, Hồ Chí Minh
Nhà xưởng: 4, Tân Xuân 6, Chánh 2, Tân Xuân, Hóc Môn, HCM, Việt Nam
Điện Thoại: 0286 2722 505 – 02862 711 775 – 090 131 2207
Email:  vymai@ducantech.com
Website: https://ducantech.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *