THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

01. Tiếp nhận thông tin yêu cầu của Quý khách hàng

02. Thực hiện việc khảo sát và tiếp nhận nhu cầu của CĐT

03. Lên phương án thiết kế sơ bộ và trình bày

04. Thiết kế cơ sỡ và tính toán cơ sỡ

05. Tính toán và thiết thi công chi tiết 

LIÊN HỆ

THIẾT KẾ HỆ THỐNG NƯỚC SẠCH

01. Tiếp nhận thông tin dự án

02. Lấy mẫu nước đi phân tích và khảo sát hiện trường

03. Lên phương án xử lý và tính toán thiết kế

04. Bản vẽ thiết kế và bốc tách vật tư chi tiết

LIÊN HỆ

YÊU CẦU TƯ VẤN THIẾT KẾ & BÁO GIÁ

Chúng tôi luôn đồng hành cùng các bạn, nếu bạn có nhu cầu về xử lý nước thải hay hệ thống nước cấp, hệ thống xử lý khí thải vui lòng liên hệ chúng tôi. Tất cả đều miễn phí