Cột lọc nước composite 844

  • Tên cột: Composite 844 – 10/2021
  • Dung tích: 32,5 (L)
  • Lưu lượng: 0,2 – 0,3 m3/h
  • Kích thước: 200 x 1115 (mm)
  • Kích thước cửa: 2.5” cửa ra ở trên
  • Xuất xứ : China
  • Công dụng : chứa vật liệu – lọc nước
  • Áp lực : tối đa 3 kgf/cm2

HOT LINE: 08999 38512  MS. Lam Châu