Chuồng ép bò, chuồng phối giống bò

I. Mục đích Chuồng ép bò, chuồng phối giống bò, được dùng để giữ bò thực hiện cho quá trình phối giống, tiêm thuốc hay bấm tai II. Cấu trúc chuồng ép Chuồng ép được làm bằng thép mã kẽm