Cột composite (FRP) lọc nước 3672

Liên hệ

  • Tên cột: Composite 3672
  • Lưu lượng: 13,2 – 16,2 m3/h
  • Kích thước: 900 – 1800(mm)
  • Xuất xứ : China
  • Công dụng : chứa vật liệu – lọc nước

HOT LINE: 090 131 2207 ( Ms. Vy )