Module màng MBR công suất nhỏ

125,000,000

0901 312 207