đề thì công chức tài nguyên môi trường

Diễn đàn minh ai có đề thì công chức tài nguyên môi trường share mình với

Sự cố nước thải nhà máy bia
Ống khói nhà máy sx phân bón cần quan trắc bn chỉ tiêu
Xử lý mùi nước thải cao su

Diễn đàn minh ai có đề thì công chức tài nguyên môi trường share mình với

COMMENTS

WORDPRESS: 1
  • comment-avatar
    Tùng Bất Tử 3 năm ago

    Cứ ôn hết luật đất đai. Luật tài nguyên nước, còn luật khoáng sản, luật biển thì tuỳ từng vùng là được. Nội dung ôm môn kiến thức chung chủ yếu tập trung vào pháp lệnh công chức và hệ thống chính trị.:)) chúc bạn thành công.